EKONOMİ HUKUKU   REGÜLASYON İKTİSADI   MÜLKİYET HAKLARI İKTİSADI    KURUMSAL İKTİSAT  KURALLAR VE KURUMLAR  POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ  ANAYASAL İKTİSAT EKONOMİK ANAYASA

İŞLEM MALİYETLERİ  VERGİ HUKUKU  SUÇ EKONOMİSİ  SOSYAL SERMAYE  ETİK, İKTİSAT & HUKUK

 

Hukuk ve İktisat Forumu (HİF) Web Sayfasına Hoşgeldiniz.

 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi  kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner (multi-disipliner) araştırma alanıdır. Bu yaklaşımda, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe gibi disiplinlerden yararlanılarak sosyal olgular, sosyal yapılar ve sosyal yaşamda ortaya çıkan iktisadi, siyasi ve kültürel sorunlar inceleme konusu yapılır. Hukuk ve iktisat yaklaşımına dahil edilebilecek ya da bu disiplinle yakın akrabalık bağı olan diğer  disiplinler arasında Ekonomik Kamu Hukuku, Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç Ekonomisi, Yolsuzluğun Politik İktisadı, Çevre Ekonomisi ve Çevre Hukuku, vb. sayılabilir. Bugüne değin  7 bilim insanı doğrudan Hukuk ve İktisat Yaklaşımı alanına yaptıkları katkıları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülü ile onurlandırılmışlardır.

 

İnter-disipliner / multi-disipliner eğitim ve araştırmayı teşvik eden ve bu alanda muhtelif projeler yürüten Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) ülkemizdeki üniversitelerle ve kurumlarla işbirliği yaparak Hukuk ve İktisat Forumları düzenlemektedir. Bu forumlarda ekonomik hayatı düzenleyen formel kuralların (hukuk), informel kuralların ve normların (din, ahlak vs.) ve kurumların iktisadi analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Her forumda ayrı bir tema belirlenmekte ve belirlenen tema çerçevesinde sunumlar yapılmaktadır.

 

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı şemsiyesine dahil edilebilecek olan disiplinler ile ilgili literatür ülkemizde henüz oluşma ve gelişme aşamasındadır. Hukuk ve İktisat Forumu (HİF)'nun oluşturulmasının amacı bu boşluk ve eksikliğin giderilmesine hizmet etmektir.

 

HIF, web sayfasında konu bölümünde yer alan genel başlıklar çerçevesinde bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, uzman ve uygulamacılara açıktır. Forumda kabul edilen ve sunulan bildiriler Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi içerisinde yayınlanmaktadır.

 

 

  Çanakkale 18. Mart Üniversitesi İşbirliği İle
  Balıkesir Üniversitesi İşbirliği İle
  Erciyes Üniversitesi İşbirliği İle
  Hacettepe Üniversitesi İşbirliği İle
  TOBB ETU Üniversitesi İşbirliği İle
  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşbirliği İle
  Sakarya Üniversitesi İşbirliği İle
  Kocaeli Üniversitesi İşbirliği İle
  Dokuz Eylül Üniversitesi İşbirliği İle
  Gaziantep Üniversitesi İşbirliği İle
  Zirve  Üniversitesi İşbirliği İle
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşbirliği İle
  Adıyaman Üniversitesi İşbirliği İle
  Harran Üniversitesi İşbirliği İle
  Dicle Üniversitesi İşbirliği İle
  Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği İle
  Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği İle
  Pamukkale Üniversitesi İşbirliği İle
  Muğla Üniversitesi İşbirliği İle

 

Hukuk ve İktisat Ansiklopedisi'ne buradan ulaşabilirsiniz...

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) Adı Verilen Disiplinlerarası Araştırma Alanına

Katkıları Dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne Layık Görülen Bilim İnsanları

Yukarıdaki logoyu tıklayınız.

© SoBiAD, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

© SoSReS, The Social Sciences Research Society